Preskočiť na hlavný obsah

Webináre OZ Archa na marec - jún 2022

Na blížiace sa teplejšie jarné dni sme si pre vás pripravili každý mesiac nejaký zaujímavý webinár. Všetky sa týkajú detí, toho základného, čo potrebujú a čo ich formuje (Attachment pod mikroskopom) alebo toho, čo je pre väčšinu rodičov veľká výzva (Detský hnev). Priblížime si aj náročné témy (Komplexná trauma a ACE), ale aj spôsoby ako s týmito ťažkosťami odvážne bojovať (Terapeutické rodičovstvo, PACE a DDP).

Webináre začínajú o 17:00 a budú trvať do 19:00 okrem webinára Detský hnev, pri ktorom sa stretneme dvakrát od 17:00 do 18:00.

    Cena:
  • 1 WEBINÁR - 25€
  • 2 WEBINÁRE - 44€
  • 3 WEBINÁRE - 63€

Attachment pod mikroskopom

16. marec 2022

Prednášajúca: Mgr. Daniela Husovská, PhD.

Vzťahová väzba sa utvára od počiatku a pretrváva až do konca našich životov. Je stavebným kameňom toho, ako vnímame sociálny svet a seba v ňom., ako si dovolíme precítiť, čo sa deje a ako reagujeme. Často sa jej podoba predáva z generácie na generáciu. Pozrieme sa na jeden výskum a ten nám ukáže, čo vytvára bezpečie a čo neistotu , čo sa mení rýchlejšie, ak deti zažili niečo ťažké a náročné. A čo rodič? Ako môže začať zmenu zvnútra, aby sa niečo zmenilo aj vonku, vo vzťahu k dieťaťu.

Prihlásenie, prihlasovací formulár

-na obsah-

Vývinová trauma a ACE

20. apríl 2022

Prednášajúca: Mgr. Daniela Husovská, PhD.

Pojem "vývinová trauma" bol navrhnutý, aby obsiahol ťažkosti detí, ktoré v blízkom vzťahu (rodič-dieťa) zažívali zlé zaobchádzanie. Takéto zážitky majú svoje následky. O nich sa budeme na našom webinári rozprávať, popíšeme si tiež oblasti, ktoré vývinová trauma zasahuje a čo s tým ďalej. ACE (Adverse Childhood Experiences) je skratka označujúca škodlivé zážitky v detstve. Je úzko spätá s traumou. Výskumy v tejto oblasti vo svete aj Slovensku nám pomáhajú lepšie rozumieť, ako nás a naše zdravie ovplyvňujú ACE až do dospelosti. Aj o tom bude náš webinár.

Prihlásenie, prihlasovací formulár

-na obsah-

Detský hnev

4. a 18. máj 2022, (17.00-18.00)

Prednášajúca: Mgr. Jana Pankúchová

Každý rodič občas musí čeliť nevhodnému správaniu vrátane záchvatov hnevu u svojich detí. Ak venujeme pozornosť iba správaniu a rozhodneme sa ho ignorovať alebo trestať, zabudneme uvažovať o jeho príčinách. Na našich dvoch na seba nadväzujúcich webinároch sa chceme s Vami podeliť o náš pohľad na biologické a psychologické príčiny záchvatov hnevu u detí. Veríme totiž, že Vám pohľad na tieto príčiny pomôže tvorivo riešiť náročné situácie pri zachovaní dobrého vzťahu so svojim dieťaťom a nájsť spôsoby, ako hnev primerane a dlhodobo regulovať.

Prihlásenie, prihlasovací formulár

-na obsah-

Terapeutické rodičovstvo, PACE a DDP

8. jún 2022

Prednášajúca: Mgr. Daniela Husovská, PhD.

Pod DDP sa skrýva názov Dyadickej vývinovej psychoterapie a PACE je skratka zahŕňajúca základné ingrediencie tohto prístupu. Terapia vznikla z potreby pomôcť traumatizovaným deťom, často adoptovaným alebo v pestúnskej starostlivosti, ktoré svojim novým rodičom nedokázali napriek dobrej a láskavej starostlivosti dôverovať. Od rodičov to chce viac ako byť láskavý a starostlivý. Niekedy si to žiada byť rodič- terapeut. Niečo si o tom všetkom povieme.

Prihlásenie, prihlasovací formulár

-na obsah-

Prihlásenie

Na webinár je potrebné sa zaregistrovať pomocou Prihlasovacieho formulára. Po zaregistrovaní Vám zašleme email s informáciami o spôsobe uhradenia poplatku. Po uhradení poplatku je Vaše prihlásenie záväzné.

Pred webinárom Vám zašleme emailom pozvánku s údajmi potrebnými pre pripojenie sa. Pred samotnýn webinárom je nutné nainštalovať si aplikáciu ZOOM.

Prihlásiť sa na webinár (vyplnením formulára) je možné najneskôr 2 dni pred konaním vybraného webinára.

Prihlasovací formulár

-na obsah-Obľúbené príspevky z tohto blogu

Rodina z historickej perspektívy

Tento text je súčasťou dizertačnej práce: „Psychologické charakteristiky rodiča a rodiny v kontexte rôznych typov rodín“ (Husovská, 2014) Článok "Rodina z historickej perspektívy" , ktorého autorkou je PhD. Daniela Husovská , podlieha licencii Creative Commons Uveďte pôvod-Nepoužívajte komerčne 4.0 Mezinárodná . Mgr. Daniela Husovská, PhD. Ak v súčasnosti hovoríme o tom, ako sa rodina mení, ako naberá rôznorodé formy, môže byť užitočné obzrieť sa späť do histórie a zachytiť, akým vývinom rodina prešla. Vďaka tomu môžeme dať súčasný stav rodín do širších súvislostí a hlbšie porozumieť, čo všetko formovalo rodiny do dnešnej podoby. Pôvod slov, ktoré sa zaužívali pre označenie rodinného spoločenstva, nám objasňuje, aký charakter mala rodina v dávnych dobách. Latinský termín familia z etymologického hľadiska označoval všetkých, ktorí obývali jeden príbytok, teda aj sluhov a otrokov nielen pokrvných príbuzných. ©The Metropolitan Museum of Art Na čele rodin

Video "Komplexná trauma a jej vplyv na vývin dieťaťa"

Dr. Judith Joseph sa rozpráva s naším blízkym spolupracovníkom, Dr. Arthurom Becker-Weidmanom z Centra pre rozvoj rodiny (NY, USA) na tému komplexná trauma. Kľúčovou súčasťou uzdravenia a liečby detí, ktoré zažili traumatické skúsenosti v blízkom vzťahu, je vytvorenie vzťahu s opatrovateľmi / rodičmi založenom na dôvere, blízkosti a opore. Často však traumatické udalosti obmedzujú túto schopnosť u detí. Dr Becker-Weidman diskutuje o účinných liečebných stratégiách pomáhajúcim traumatizovaným deťom otvoriť sa formovaniu vzťahov. Tie sú neoddeliteľnou súčasťou procesu uzdravenia.