Preskočiť na hlavný obsah

Mgr. Jana Pankuchová

psychologička

Aktuálne sa venujem sa prevažne deťom a dospievajúcim s ťažkosťami v učení, v správaní a v emočnom prežívaní (úzkosť, znížené sebavedomie, nadmerný stres) a ich rodičom, , t.č. viac pracujem aj s deťmi so všeobecným intelektovým nadaním. Poskytujem diagnostiku, poradenstvo a psychoterapiu deťom (terapia hrou), ich rodičom výchovné poradenstvo a filiálnu terapia.

Vzdelanie

Študovala som psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského Bratislava. Absolvovala som krátkodobé vzdelávania (120 hodín) v KBT terapii pre deti, v integratívnom prístupe motivácie k zmene pre jednotlivcov, komplexné systémy, rodiny a páry, v Krízovej intervencii v prípade ohrozenia a smrti, v Terapii hrou (Na dieťa zameraná terapia hrou) a Filiálnej terapii (Terapia vzťahu rodič – dieťa), spolupracujem s Inštitútom Terapie hrou, Pezinok. Aktuálne som frekventantkou česko-slovenského výcviku v skupinovej psychoterapii v prístupe SUR.

Skúsenosti

Mám viacročné skúsenosti v práci s deťmi predškolského, školského veku a adolescentmi a ich rodičmi v Centre pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie, tiež s dospievajúcimi na strednej škole, kde som pracovala ako školská psychologička. Koordinovala a realizovala som tiež terapeutické a preventívne skupinové programy a aktivity pre deti naprieč celým vekovým spektrom.

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Tréning rodičovských zručností

Obsah Čo je Tréning rodičovských zručností? Čo Vás na stretnutiach čaká? Program stretnutí Pri akých detských výzvach je tréning rodičovských zručností vhodný? Termíny stretnutí Organizačné Podmienky účasti na kurze Prihlásenie Čo je Tréning rodičovských zručností? Filiálna terapia alebo tréning rodičovských zručností je špeciálny 10-týždňový tréningový program pre rodičov, ktorý pomáha posilňovať vzťah medzi rodičom a dieťaťom použitím hrovej polhodinky raz týždenne. Skupinka 3-4 rodičov sa stretáva s lektorkami (bez detí) raz týždenne vo vopred dohodnutom čase. Výhody skupinovej formy tréningu: rodičia spolu môžu zdieľať svoje skúsenosti, prežívanie procesu učenia sa nových zručností, môžu si byť vzájomnou podporou a povzbudením, navyše zažijú, že v tom nie sú sami a aj iní majú svoje ťažkosti a nie sú perfektní, či dokonalí, ale len dostatočne dobrí. -na obsah- Čo Vás na stretnutiach čaká? Lektorky na sp

Reflektívna funkcia

Mgr. Daniela Husovská, PhD. Reflektívna funkcia iným slovom aj mentalizácia označuje kapacitu jedinca zachytávať mentálne stavy u seba aj u iných. (Fonagy, Gergely, Jurist, Target, 2002). Pod mentálnymi stavmi rozumieme myšlienky, pocity, priania, túžby alebo zámery. Tento koncept čerpá z viacerých psychologických disciplín – teórie vzťahovej väzby, psychoanalytickej teórie, ale aj kognitívnych neurovied (Slade, 2005). Reflektívna funkcia je kapacita, ktorá sa utvára v procese vývinu. Vytvára sa postupne na základe každodenných interakcií. Osobná skúsenosť sa potom pretavuje do poznania všeobecnejších zákonitostí fungovania vlastnej psychickej reality a zároveň aj tých druhých. Umožňuje dieťaťu (aj dospelému) reagovať nielen na správanie ostatných, ale dané správanie vnímať cez vytvorenú predstavu o presvedčeniach, pocitoch, nádejach, plánoch, zámeroch iných (Fonagy, Target, 1997). Vďaka tomu, že deti pripisujú druhým mentálne stavy, môžu ich správaniu porozumieť, stáva