Preskočiť na hlavný obsah

NA VZŤAHOCH ZÁLEŽÍ – Vzdelávanie a prax citlivá voči traume KANADSKÉ INŠPIRÁCIE

Obsah

 • Úvod
 • `
 • Pre koho je podujatie určené
 • Hostia/Prednášajúci
 • PROGRAM
  • 1. SEPTEMBER – 17. NOVEMBER 2023 - prístup ku siedmim videonahrávkam (slovenské titulky)
  • 19. OKTÓBER 2023 - 14:00-15:30 online panelová diskusia (tlmočené)
  • 20. OKTÓBER 2023 - 14:00-15:30 online panelová diskusia (tlmočené)
 • Prihlasovanie
 • Poplatok
 • Úvod

  Experti a expertky venujúci sa traume hovoria o tom, že najzásadnejší traumatický zážitok v detstve nezvykne byť samotná traumatická spomienka, ale bytostný zážitok, že tu nikto nie je, že som v tom sám/sama. Liečivým sa potom stáva skúsenosť, že tu niekto so mnou je – niekto ma vidí, vníma, snaží sa pochopiť, zaujíma sa o mňa, považuje ma za hodnotného – vytvára so mnou spojenie = VZŤAH.

  Práve preto: NA VZŤAHOCH ZÁLEŽÍ. Potom už nie som sám /sama a svet prestáva byť tým ohrozujúcim desivým miestom. Presne to isté môže platiť aj pre školu. Škola už nemusí byť tým ohrozujúcim desivým miestom. Môže byť miestom vzťahov a bezpečia a nakoniec aj učenia sa novým veciam.

  `

  Naši kanadskí kolegovia a kolegyne s tým majú bohaté skúsenosti a veľa príbehov pomoci, o ktoré sa s nami radi podelia. Pridajme sa k nim, aby sa tieto vo svojom vnútri hlboko osamelé deti, necítili tak opustene. Urobme týmto deťom spoločnosť, pripojme sa k nim a dajme im vedieť, že ich vidíme, že nám ich strach, smútok, bolesť nie sú ľahostajné. Kanadské inšpirácie nám môžu ukázať cestu.

  -na obsah-

  Pre koho je podujatie určené

  Podujatie je určené pre:
  • pre učiteľov a učiteľky, ktorí majú vo svojich triedach deti s rôznorodou náročnou minulosťou a rozmýšľajú nad tým ako k nim pristupovať a ako im pomôcť
  • pre odborné tímy na školách, ktoré chcú rozumieť deťom s náročným správaním a chcú poznať prístupy, ktoré prinášajú dlhodobé riešenia
  • pre riaditeľov a riaditeľky škôl, pre ktorých je to, ako sa deti cítia v škole podstatné, na deti pozerajú ako na komplexné bytosti, za problémovým správaním niektorých detí chcú vidieť viac ako neposlušnosť, egoizmus alebo zákernosť a nechcú nad nimi zlomiť palicu
  • pre všetkých, ktorí utvárajú školské politiky a majú dosah na vzdelávací systém, aby sa inšpirovali a dozvedeli sa viac o špecifickej skupine traumatizovaných detí, o ich zápasoch v školskom prostredí a o tom, čo môžu byť účinné a liečivé kroky
  • pre odborníkov a odborníčky pracujúcich s traumatizovanými deťmi, ktorých zaujíma, aké vzdelávanie a prístup zo strany školy môže priniesť pozitívnu zmenu
  • pre rodičov traumatizovaných detí, aby mohli svojim deťom lepšie rozumieť a byť im oporou a advokátmi/kami v komplikovanom školskom svete
  • pre odborníkov a odborníčky z centier pre deti a rodiny, z liečebno-výchovných sanatórií, z reedukačných a diagnostických centier, aby porozumeli, čo sú nevyhnutné podmienky pre deti v ich starostlivosti na to, aby boli schopné sa učiť nové veci
  • pre odborníčky a odborníkov z rôznych inštitúcií, organizácií a občianskych združení, ktorí sú zvedaví, ako vyzerá vzdelávanie citlivé voči traume v praxi a chcú si vypočuť ľudí, ktorí ním každodenne žijú

  -na obsah-

  Hostia/Prednášajúci

  Informácie o hosťoch nájdete tu

  -na obsah-

  PROGRAM

  1. SEPTEMBER – 17. NOVEMBER 2023

  Pripojením sa ku našim Kanadským inšpiráciám najskôr získate prístup ku siedmim moderovaným videonahrávkam so slovenskými titulkami:

 • Dr. Sian Philips – Dyadická vývinová prax ako rámec citlivý k traume
 • V nahrávke priblíži  základné ingrediencie funkčné pri práci s traumatizovanými deťmi a pri ich vzdelávaní. Tieto hlavné prvky sa opierajú o dyadickú vývinovú prax (vychádzajúcu z DDP).

 • Deni Melim  I. – PACE v školskej triede
 • V nahrávke rozpráva o programe Belong (Patriť) a o svojich 9-ročných skúsenostiach učiteľky detí s komplexnou traumou. Podelí sa s nami o príbehy týchto detí a s tým, čo im pomáha v školskom prostredí cítiť sa bezpečne ako reagovať na ich náročné prejavy. Na konci cesty sú tieto deti schopné dôverovať, byť otvorené a učiť sa nové veci, čo je obrovský úspech. Vďaka tomu sa môžu vrátiť späť do bežnej triedy.

 • Deni Melim  II. – Rozhovor s Deni a jej asistentkou Lisou Fitch
 • Prináležať (Belong): Katolícka školská rada okresu Algonquin and Lakeshore, Kingston, Kanada

  Deni Melim, DSc RHL (Doctor of Science, rehabilitation and health leadership) je učiteľkou v programe Prináležať (Belong Program) a Lisa je v jej triede pracovníčka s deťmi a mládežou. Doug Hepburn je pedagogický asistent v tomto programe. Doug sa nezúčastnil tohto rozhovoru, ale je neodlúčiteľnou súčasťou programu. V tomto videu Deni a Lisa diskutujú o svojich skúsenostiach s DDP rámcom ako hlavným princípom a reflektujú, v čom a ako je relevantný a vhodný, či už pre deti alebo pre dospelých

 • Michael Blackburn - Rozhovor
 • Riaditeľ – Vzdelávacie služby: Školská rada okresu Limestone, Kingston, Kanada

  Mike Blackburn rozpráva o tom, ako on a učiteľský zbor na základnej škole začali hľadať iné spôsoby ako podporiť mnohých žiakov a žiačky, ktorí zažili vývinovú traumu. Mike rozpráva o spoločnej ceste smerom k budovaniu vzťahového bezpečia, ktoré bolo zásadné pre nedôverujúcich žiakov a žiačky, aby sa s ním stretli a zažili ho a potom boli schopní učiť sa. Táto prezentácia je príbehom vytrvalosti, nádeje a dôležitosti líderstva.

 • Dawn Franks – Rozhovor
 • Tím Therapeutic Family Care Program - Rozhovor
 • Terapeutická rodinná starostlivosť (TFC), Cobourg, Kanada

  TFC je organizácia, ktorú podporujú 3 “úrady práce, sociálnych vecí a rodiny – presnejšie oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a rodiny”. Ľudia v organizácii pracujú s deťmi a dospievajúcimi s komplexnými ťažkosťami, s biologickými, pestúnskymi a adoptívnymi rodinami. Všetci v tíme absolvovali výcvik v Dyadickej vývinovej praxi a psychoterapii – úroveň 1 a úroveň 2. Tím taktiež mal k dispozícii pravidelné konzultácie a supervíziu, aby bolo zabezpečené porozumenie a reagovanie v súlade s intervenciami informovanými a citlivými k traume. Tím spolupracuje často so školským systémom, aby zabezpečil to, že učiteľky a učitelia rozumejú žiakom a žiačkam vo svojich triedach a zároveň im ponúka podporu, aby zvládali náročné správanie, ktoré tak často stojí v ceste učeniu.

  V tomto videu sa celý tím rozpráva o tom, ako podporujú učiteľky a učiteľov s využitím DDP rámca. Budete počuť príbehy, ktoré nám pripomínajú, aby sme pri práci s deťmi vždy videli, čo sa skrýva za správaním a uistili sa, že učitelia a učiteľky sú podporovaní v tejto náročnej práci.

 • Catherine McCabe – Rozhovor
 • Senior klinická manažérka, Intenzívne služby pre deti, Detská nemocnica, Toronto, Kanada

  V tomto rozhovore rozpráva Catherine o ceste, ktorou sa z ich organizácie stala organizácia s väčším povedomím o traume (trauma-informed organization). Tím venujúci sa komunitnému duševnému zdraviu z Detskej nemocnice v Toronte podporuje niektoré z tých najzraniteľnejších detí pomocou programu dennej starostlivosti. Ten ponúka špecializované školské prostredie, rodinnú psychoterapiu a komunitných terapeutov a terapeutky, ktorí majú možnosť pracovať s rodinou v ich domácom prostredí. Všetky tímy absolvovali výcvik v Dyadickej vývinovej praxi, ktorá pomáha rodičom starať sa o svoje deti z perspektívy vzťahovej väzby pomocou PACE (hravosť, prijatie, empatia, zvedavosť) a odborníkom a odborníčkam to, aby boli zameraní na vzťahovú väzbu vo svojej práci v rámci školy a v domácom prostredí dieťaťa. Rodinní terapeuti a terapeutky absolvovali doplňujúci výcvik v Dyadickej vývinovej psychoterapii. Výsledkom tejto iniciatívy bola systémová zmena, ale aj zmeny na individuálnej úrovni.

  19. OKTÓBER 2023

  1. panelová online diskusia 14:00 – 15:30

  DDP rámec v komplexnej starostlivosti – perspektíva klinickej starostlivosti a pomoci traumatizovaných deťom (aj v školách) - tlmočené

  Budú s nami diskutovať a na otázky odpovedať:
  • Sian Phillips, klinická psychologička, Kingston, Kanada
  • Cheri Crane, Therapeutic Family Care Program, Cobourg, Kanada
  • Ross Pickes a Kristin Gionfriddo z Institute of Childhood trauma and attachment – George Hull Center, Toronto, Kanada
  • Catherine McCabe, Garry Hurvitz Center, Toronto, Kanada
  • MUDr. Peter Pöthe, detský psychiater, Praha, Česká republika
  • Mária Anyalaiová, psychologička venujúca sa téme traumy a krízovej intervencie aj na školách, Piešťany, Slovensko
  • Ján Rusiňák, riaditeľ školy, externý poradca Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR, Stará Ľubovňa, Slovensko

  20. OKTÓBER 2023

  2. panelová online diskusia 14:00 – 15:30

  DDP rámec vo vzdelávaní traumatizovaných detí a vytváraní školského prostredia citlivého voči traume  (Trauma informed education) - tlmočené

  Budú s nami diskutovať a na otázky odpovedať:
  • Sian Phillips, klinická psychologička, Kingston, Kanada
  • Deni Melim, učiteľka, Kingston, Kanada
  • Michael Blackburn, bývalý riaditeľ, člen rady škôl, Kingston, Kanada
  • Dawn Franks, členka rady škôl, Barrie, Kanada
  • Ján Rusiňák, riaditeľ školy, externý poradca Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR, Stará Ľubovňa, Slovensko
  • Juraj Hipš, odborník na vzdelávanie, zakladateľ CEEV Živica a Komenského inštitútu, Zaježová, SlovenskO
  • Zuzana Laurincová, zavádzanie prístupu citlivého k traume, design and impact manažérka programu v Teach for Slovakia, Slovensko

  -na obsah-

  Prihlasovanie

  Prihlasovanie s osobnou účasťou na panelovej diskusii v dňoch 19.10.2023 a 20.10.2023 sme ukončili 15.10.2023.

  V prípade Vášho záujmu o naše vzdelávanie ponúkame do 30.11.2023 možnosť prístupu ku 6 hodinám videonahrávok našich kanadských hostí a najneskôr od 30.10.2023 aj ku záznamu oboch panelových diskusií.

  Po vyplnení prihlasovacieho formulára Vám bude na Vašu emailovú adresu zaslané písomné potvrdenie o registrácii a vytvorení profilu. V „Môj profil“ na www.archaoz.sk nájdete potom v časti Platba informácie potrebné k úhrade poplatku. Prístup k videám bude možný až po uhradení poplatku cez Môj profil na našej webovej stránke.

  Teší nás Váš záujem a ďakujeme.

  -na obsah-

  Poplatok

  Poplatok zahŕňa: lektorné, tlmočenie, prekladateľské služby, služby pri spracovaní videonahrávok, organizačné a technické zabezpečenie.
 • 79 € (jednotlivec)
 • 249 € (inštitúcia)*
 • * prístup k videám využije viacero ľudí/zamestnancov danej inštitúcie – školy, organizácie, CDR a pod. Túto možnosť využite v prípade, že chcete viacerým kolegom a kolegyniam sprostredkovať videonahrávky – počet ľudí nie je obmedzený; vstup na online panelovú diskusiu predpokladáme z 3 PC.

  -na obsah-  Obľúbené príspevky z tohto blogu

  Rodina z historickej perspektívy

  Tento text je súčasťou dizertačnej práce: „Psychologické charakteristiky rodiča a rodiny v kontexte rôznych typov rodín“ (Husovská, 2014) Článok "Rodina z historickej perspektívy" , ktorého autorkou je PhD. Daniela Husovská , podlieha licencii Creative Commons Uveďte pôvod-Nepoužívajte komerčne 4.0 Mezinárodná . Mgr. Daniela Husovská, PhD. Ak v súčasnosti hovoríme o tom, ako sa rodina mení, ako naberá rôznorodé formy, môže byť užitočné obzrieť sa späť do histórie a zachytiť, akým vývinom rodina prešla. Vďaka tomu môžeme dať súčasný stav rodín do širších súvislostí a hlbšie porozumieť, čo všetko formovalo rodiny do dnešnej podoby. Pôvod slov, ktoré sa zaužívali pre označenie rodinného spoločenstva, nám objasňuje, aký charakter mala rodina v dávnych dobách. Latinský termín familia z etymologického hľadiska označoval všetkých, ktorí obývali jeden príbytok, teda aj sluhov a otrokov nielen pokrvných príbuzných. ©The Metropolitan Museum of Art Na čele rodin

  Video "Komplexná trauma a jej vplyv na vývin dieťaťa"

  Dr. Judith Joseph sa rozpráva s naším blízkym spolupracovníkom, Dr. Arthurom Becker-Weidmanom z Centra pre rozvoj rodiny (NY, USA) na tému komplexná trauma. Kľúčovou súčasťou uzdravenia a liečby detí, ktoré zažili traumatické skúsenosti v blízkom vzťahu, je vytvorenie vzťahu s opatrovateľmi / rodičmi založenom na dôvere, blízkosti a opore. Často však traumatické udalosti obmedzujú túto schopnosť u detí. Dr Becker-Weidman diskutuje o účinných liečebných stratégiách pomáhajúcim traumatizovaným deťom otvoriť sa formovaniu vzťahov. Tie sú neoddeliteľnou súčasťou procesu uzdravenia.