Preskočiť na hlavný obsah

Workshop 7.11. – 9.11.2016

Komplexná trauma a jej vplyv na vývin dieťaťa

Teoretické východiská, diagnostika, starostlivosť, psychoterapia


Kedy: 7.11. – 9.11.2016
kapacita workshopu je naplnená
Kde: Bratislava (viac info)
tipy na ubytovanie
Lektor:
Dr. Arthur Becker-Weidman (USA)

stiahnuť detailný časový rozvrh
Poplatok:
179,-€ ;do 30.6.2016
189,-€ od 1.7.2016

Popis

Mnohé deti zažili v útlom detstve traumatické zážitky. Niektoré z nich zažili dlhodobé zlé zaobchádzanie a nestarostlivosť zo strany tých, ktorí sa mali o nich starať (najčastejšie rodičov). Tak sa naučili, že dospelí nie sú bezpeční, nedá sa na nich spoľahnúť, nie sú zdrojom bezpečia. Ide iba o jeden z mnohých následkov, ktoré spôsobuje nevhodná starostlivosť v útlom veku. Budeme hovoriť aj o ďalších oblastiach vývinu, ktoré postihuje neprimerané zaobchádzanie. Rozoberieme, prečo sú následky traumy komplexné a na aké aspekty vývinu máme zacieliť diagnostiku. Dr. Becker-Weidman predstaví diagnostické nástroje, základné východiská pre psychoterapeutickú pomoc aj spôsob rodičovskej starostlivosti s uzdravujúcimi účinkami. NEVYHNUTNÉ PRE KVALITNÚ ODBORNÚ PRÁCU S TRAUMATIZOVANÝMI DEŤMI!

Pre koho je určený

Workshop je určený pre odborníkov a odborníčky (psychológov, sociálne pracovníčky, špeciálne pedagogičky, psychiatrov, detské lekárky a pod.), ktorí vo svojej praxi prichádzajú do kontaktu s deťmi, ktoré boli zanedbávané, zneužívané, týrané alebo majú iné škodlivé skúsenosti v blízkom vzťahu so svojím rodičom (opatrovateľom/-kou).
Pozývame najmä pracovníkov/čky detských domovov, krízových stredísk, reedukačných centier, poradenských a psychiatrických zariadení, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

Kedy: 7.11. – 9.11.2016
Kde: Bratislava

Poplatok:
179,-€ ;do 30.6.2016
189,-€ od 1.7.2016

Poplatok zahŕňa: lektorné, materiály v slovenčine, občerstvenie. Cestovné a stravné si hradia účastníci a účastníčky sami, resp. vysielajúca organizácia.

Program:

1.deň, 7.11. 2016   9:00 – 17:00
 1. prirodzené vytváranie vzťahovej väzby (zdravý vývin, vzorce pripútania),
 2. komplexná trauma a jej vplyvu na vývin a fungovanie mozgu 
 3. neurovývinové poruchy spojené s užívaním alkoholu v tehotenstve,
 4. prehľad stratégií ako pracovať s komplexnou traumou (výchova, vzdelávanie, psychoterapia)

2.deň, 8.11.2016    9:00 – 17:00
 1. prehľad diagnostiky poruchy vzťahovej väzby,
 2. diagnostika rodiča – jeho kapacity,
 3. diagnostika dieťaťa,
 4. nácvik diagnostických metód
3. deň, 9.11.2016    8:30 – 16:30
 1. princípy terapie u detí s komplexnou traumou
 2. prvky a fázy terapie,
 3. videonahrávky, kazuistiky, priame demonštrácie 
 4. praktický nácvik terapeutických zručností, diskusia

Spolu 21 hodín vzdelávania.

Odhadovaný počet kreditov SKP: 20 kreditov.
Cena jedného kreditu je 0,30 €.
Poplatok za kredity bude účtovaný spolu s poplatkom za workshop.

Prihlásenie: kapacita workshopu je naplnená, prihlasovanie účastníkov bolo pre workshop uzatvorené. Prihlasovanie na naše konferencie je stále otvorené.

Po vyplnení prihlasovacieho formulára Vám bude na Vašu emailovú adresu zaslané písomné potvrdenie o registrácii s informáciou o výške sumy na úhradu. Registrácia bude záväzná až po uhradení poplatku.

Počet účastníkov je limitovaný (30 osôb), o zaradení bude rozhodovať dátum zaplatenia poplatku.

Storno podmienky:
Účastník/čka musí zrušiť svoju registráciu písomnou formou, emailom na adresu: info@archaoz.sk , nestačí telefonická komunikácia.

Pri zrušení registrácie:
 • do 9.10.2016 sa bude účtovať iba manipulačný poplatok vo výške 5.-€
 • od 10.10.2016 do 25.10.2016 bude vrátených 50% účastníckeho poplatku
 • od 26.10.2016 – bez nároku na refundáciu

Náhradný účastník/čka:
V prípade, že sa nemôžete dostaviť na workshop, máte možnosť poslať namiesto seba niekoho iného. V tomto prípade nás musíte o Vašom rozhodnutí písomne informovať – emailom na info@archaoz.sk. Pri výmene za náhradníka/čku sa bude účtovať manipulačný poplatok vo výške 5.- €

Ďalšie praktické informácie:
V prípade akýchkoľvek otázok sa obracajte na adresu info@archaoz.sk , volajte na t.č. 0948 778 238 alebo použite diskusné fórum.

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Rodina z historickej perspektívy

Mgr. Daniela Husovská, PhD. Ak v súčasnosti hovoríme o tom, ako sa rodina mení, ako naberá rôznorodé formy, môže byť užitočné obzrieť sa späť do histórie a zachytiť, akým vývinom rodina prešla. Vďaka tomu môžeme dať súčasný stav rodín do širších súvislostí a hlbšie porozumieť, čo všetko formovalo rodiny do dnešnej podoby. Pôvod slov, ktoré sa zaužívali pre označenie rodinného spoločenstva, nám objasňuje, aký charakter mala rodina v dávnych dobách. Latinský termín familia z etymologického hľadiska označoval všetkých, ktorí obývali jeden príbytok, teda aj sluhov a otrokov nielen pokrvných príbuzných. ©The Metropolitan Museum of Art Na čele rodiny stál pater familias, ktorý mal neobmedzenú moc nad všetkými v rodine (Mitterauer, Sieber, 1982). V období stredoveku a feudalizmu bol na území strednej Európy charakter rodiny veľmi podobný pôvodnému významu slova familia. Rodina bola „vlastníctvom“ pána, na ktorého pozemkoch žila. Odvodzovalo sa od toho aj jej meno. Ak panstv

Video "Komplexná trauma a jej vplyv na vývin dieťaťa"

Dr. Judith Joseph sa rozpráva s naším blízkym spolupracovníkom, Dr. Arthurom Becker-Weidmanom z Centra pre rozvoj rodiny (NY, USA) na tému komplexná trauma. Kľúčovou súčasťou uzdravenia a liečby detí, ktoré zažili traumatické skúsenosti v blízkom vzťahu, je vytvorenie vzťahu s opatrovateľmi / rodičmi založenom na dôvere, blízkosti a opore. Často však traumatické udalosti obmedzujú túto schopnosť u detí. Dr Becker-Weidman diskutuje o účinných liečebných stratégiách pomáhajúcim traumatizovaným deťom otvoriť sa formovaniu vzťahov. Tie sú neoddeliteľnou súčasťou procesu uzdravenia.