Preskočiť na hlavný obsah

Workshop 7.11. – 9.11.2016

Komplexná trauma a jej vplyv na vývin dieťaťa

Teoretické východiská, diagnostika, starostlivosť, psychoterapia


Kedy: 7.11. – 9.11.2016
kapacita workshopu je naplnená
Kde: Bratislava (viac info)
tipy na ubytovanie
Lektor:
Dr. Arthur Becker-Weidman (USA)

stiahnuť detailný časový rozvrh
Poplatok:
179,-€ ;do 30.6.2016
189,-€ od 1.7.2016

Popis

Mnohé deti zažili v útlom detstve traumatické zážitky. Niektoré z nich zažili dlhodobé zlé zaobchádzanie a nestarostlivosť zo strany tých, ktorí sa mali o nich starať (najčastejšie rodičov). Tak sa naučili, že dospelí nie sú bezpeční, nedá sa na nich spoľahnúť, nie sú zdrojom bezpečia. Ide iba o jeden z mnohých následkov, ktoré spôsobuje nevhodná starostlivosť v útlom veku. Budeme hovoriť aj o ďalších oblastiach vývinu, ktoré postihuje neprimerané zaobchádzanie. Rozoberieme, prečo sú následky traumy komplexné a na aké aspekty vývinu máme zacieliť diagnostiku. Dr. Becker-Weidman predstaví diagnostické nástroje, základné východiská pre psychoterapeutickú pomoc aj spôsob rodičovskej starostlivosti s uzdravujúcimi účinkami. NEVYHNUTNÉ PRE KVALITNÚ ODBORNÚ PRÁCU S TRAUMATIZOVANÝMI DEŤMI!

Pre koho je určený

Workshop je určený pre odborníkov a odborníčky (psychológov, sociálne pracovníčky, špeciálne pedagogičky, psychiatrov, detské lekárky a pod.), ktorí vo svojej praxi prichádzajú do kontaktu s deťmi, ktoré boli zanedbávané, zneužívané, týrané alebo majú iné škodlivé skúsenosti v blízkom vzťahu so svojím rodičom (opatrovateľom/-kou).
Pozývame najmä pracovníkov/čky detských domovov, krízových stredísk, reedukačných centier, poradenských a psychiatrických zariadení, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

Kedy: 7.11. – 9.11.2016
Kde: Bratislava

Poplatok:
179,-€ ;do 30.6.2016
189,-€ od 1.7.2016

Poplatok zahŕňa: lektorné, materiály v slovenčine, občerstvenie. Cestovné a stravné si hradia účastníci a účastníčky sami, resp. vysielajúca organizácia.

Program:

1.deň, 7.11. 2016   9:00 – 17:00
 1. prirodzené vytváranie vzťahovej väzby (zdravý vývin, vzorce pripútania),
 2. komplexná trauma a jej vplyvu na vývin a fungovanie mozgu 
 3. neurovývinové poruchy spojené s užívaním alkoholu v tehotenstve,
 4. prehľad stratégií ako pracovať s komplexnou traumou (výchova, vzdelávanie, psychoterapia)

2.deň, 8.11.2016    9:00 – 17:00
 1. prehľad diagnostiky poruchy vzťahovej väzby,
 2. diagnostika rodiča – jeho kapacity,
 3. diagnostika dieťaťa,
 4. nácvik diagnostických metód
3. deň, 9.11.2016    8:30 – 16:30
 1. princípy terapie u detí s komplexnou traumou
 2. prvky a fázy terapie,
 3. videonahrávky, kazuistiky, priame demonštrácie 
 4. praktický nácvik terapeutických zručností, diskusia

Spolu 21 hodín vzdelávania.

Odhadovaný počet kreditov SKP: 20 kreditov.
Cena jedného kreditu je 0,30 €.
Poplatok za kredity bude účtovaný spolu s poplatkom za workshop.

Prihlásenie: kapacita workshopu je naplnená, prihlasovanie účastníkov bolo pre workshop uzatvorené. Prihlasovanie na naše konferencie je stále otvorené.

Po vyplnení prihlasovacieho formulára Vám bude na Vašu emailovú adresu zaslané písomné potvrdenie o registrácii s informáciou o výške sumy na úhradu. Registrácia bude záväzná až po uhradení poplatku.

Počet účastníkov je limitovaný (30 osôb), o zaradení bude rozhodovať dátum zaplatenia poplatku.

Storno podmienky:
Účastník/čka musí zrušiť svoju registráciu písomnou formou, emailom na adresu: info@archaoz.sk , nestačí telefonická komunikácia.

Pri zrušení registrácie:
 • do 9.10.2016 sa bude účtovať iba manipulačný poplatok vo výške 5.-€
 • od 10.10.2016 do 25.10.2016 bude vrátených 50% účastníckeho poplatku
 • od 26.10.2016 – bez nároku na refundáciu

Náhradný účastník/čka:
V prípade, že sa nemôžete dostaviť na workshop, máte možnosť poslať namiesto seba niekoho iného. V tomto prípade nás musíte o Vašom rozhodnutí písomne informovať – emailom na info@archaoz.sk. Pri výmene za náhradníka/čku sa bude účtovať manipulačný poplatok vo výške 5.- €

Ďalšie praktické informácie:
V prípade akýchkoľvek otázok sa obracajte na adresu info@archaoz.sk , volajte na t.č. 0948 778 238 alebo použite diskusné fórum.

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Tréning rodičovských zručností

Obsah Čo je Tréning rodičovských zručností? Čo Vás na stretnutiach čaká? Program stretnutí Pri akých detských výzvach je tréning rodičovských zručností vhodný? Termíny stretnutí Organizačné Podmienky účasti na kurze Prihlásenie Čo je Tréning rodičovských zručností? Filiálna terapia alebo tréning rodičovských zručností je špeciálny 10-týždňový tréningový program pre rodičov, ktorý pomáha posilňovať vzťah medzi rodičom a dieťaťom použitím hrovej polhodinky raz týždenne. Skupinka 3-4 rodičov sa stretáva s lektorkami (bez detí) raz týždenne vo vopred dohodnutom čase. Výhody skupinovej formy tréningu: rodičia spolu môžu zdieľať svoje skúsenosti, prežívanie procesu učenia sa nových zručností, môžu si byť vzájomnou podporou a povzbudením, navyše zažijú, že v tom nie sú sami a aj iní majú svoje ťažkosti a nie sú perfektní, či dokonalí, ale len dostatočne dobrí. -na obsah- Čo Vás na stretnutiach čaká? Lektorky na sp

Rodina z historickej perspektívy

Tento text je súčasťou dizertačnej práce: „Psychologické charakteristiky rodiča a rodiny v kontexte rôznych typov rodín“ (Husovská, 2014) Článok "Rodina z historickej perspektívy" , ktorého autorkou je PhD. Daniela Husovská , podlieha licencii Creative Commons Uveďte pôvod-Nepoužívajte komerčne 4.0 Mezinárodná . Mgr. Daniela Husovská, PhD. Ak v súčasnosti hovoríme o tom, ako sa rodina mení, ako naberá rôznorodé formy, môže byť užitočné obzrieť sa späť do histórie a zachytiť, akým vývinom rodina prešla. Vďaka tomu môžeme dať súčasný stav rodín do širších súvislostí a hlbšie porozumieť, čo všetko formovalo rodiny do dnešnej podoby. Pôvod slov, ktoré sa zaužívali pre označenie rodinného spoločenstva, nám objasňuje, aký charakter mala rodina v dávnych dobách. Latinský termín familia z etymologického hľadiska označoval všetkých, ktorí obývali jeden príbytok, teda aj sluhov a otrokov nielen pokrvných príbuzných. ©The Metropolitan Museum of Art Na čele rodin