Preskočiť na hlavný obsah

Workshop 7.11. – 9.11.2016

Komplexná trauma a jej vplyv na vývin dieťaťa

Teoretické východiská, diagnostika, starostlivosť, psychoterapia


Kedy: 7.11. – 9.11.2016
kapacita workshopu je naplnená
Kde: Bratislava (viac info)
tipy na ubytovanie
Lektor:
Dr. Arthur Becker-Weidman (USA)

stiahnuť detailný časový rozvrh
Poplatok:
179,-€ ;do 30.6.2016
189,-€ od 1.7.2016

Popis

Mnohé deti zažili v útlom detstve traumatické zážitky. Niektoré z nich zažili dlhodobé zlé zaobchádzanie a nestarostlivosť zo strany tých, ktorí sa mali o nich starať (najčastejšie rodičov). Tak sa naučili, že dospelí nie sú bezpeční, nedá sa na nich spoľahnúť, nie sú zdrojom bezpečia. Ide iba o jeden z mnohých následkov, ktoré spôsobuje nevhodná starostlivosť v útlom veku. Budeme hovoriť aj o ďalších oblastiach vývinu, ktoré postihuje neprimerané zaobchádzanie. Rozoberieme, prečo sú následky traumy komplexné a na aké aspekty vývinu máme zacieliť diagnostiku. Dr. Becker-Weidman predstaví diagnostické nástroje, základné východiská pre psychoterapeutickú pomoc aj spôsob rodičovskej starostlivosti s uzdravujúcimi účinkami. NEVYHNUTNÉ PRE KVALITNÚ ODBORNÚ PRÁCU S TRAUMATIZOVANÝMI DEŤMI!

Pre koho je určený

Workshop je určený pre odborníkov a odborníčky (psychológov, sociálne pracovníčky, špeciálne pedagogičky, psychiatrov, detské lekárky a pod.), ktorí vo svojej praxi prichádzajú do kontaktu s deťmi, ktoré boli zanedbávané, zneužívané, týrané alebo majú iné škodlivé skúsenosti v blízkom vzťahu so svojím rodičom (opatrovateľom/-kou).
Pozývame najmä pracovníkov/čky detských domovov, krízových stredísk, reedukačných centier, poradenských a psychiatrických zariadení, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

Kedy: 7.11. – 9.11.2016
Kde: Bratislava

Poplatok:
179,-€ ;do 30.6.2016
189,-€ od 1.7.2016

Poplatok zahŕňa: lektorné, materiály v slovenčine, občerstvenie. Cestovné a stravné si hradia účastníci a účastníčky sami, resp. vysielajúca organizácia.

Program:

1.deň, 7.11. 2016   9:00 – 17:00
 1. prirodzené vytváranie vzťahovej väzby (zdravý vývin, vzorce pripútania),
 2. komplexná trauma a jej vplyvu na vývin a fungovanie mozgu 
 3. neurovývinové poruchy spojené s užívaním alkoholu v tehotenstve,
 4. prehľad stratégií ako pracovať s komplexnou traumou (výchova, vzdelávanie, psychoterapia)

2.deň, 8.11.2016    9:00 – 17:00
 1. prehľad diagnostiky poruchy vzťahovej väzby,
 2. diagnostika rodiča – jeho kapacity,
 3. diagnostika dieťaťa,
 4. nácvik diagnostických metód
3. deň, 9.11.2016    8:30 – 16:30
 1. princípy terapie u detí s komplexnou traumou
 2. prvky a fázy terapie,
 3. videonahrávky, kazuistiky, priame demonštrácie 
 4. praktický nácvik terapeutických zručností, diskusia

Spolu 21 hodín vzdelávania.

Odhadovaný počet kreditov SKP: 20 kreditov.
Cena jedného kreditu je 0,30 €.
Poplatok za kredity bude účtovaný spolu s poplatkom za workshop.

Prihlásenie: kapacita workshopu je naplnená, prihlasovanie účastníkov bolo pre workshop uzatvorené. Prihlasovanie na naše konferencie je stále otvorené.

Po vyplnení prihlasovacieho formulára Vám bude na Vašu emailovú adresu zaslané písomné potvrdenie o registrácii s informáciou o výške sumy na úhradu. Registrácia bude záväzná až po uhradení poplatku.

Počet účastníkov je limitovaný (30 osôb), o zaradení bude rozhodovať dátum zaplatenia poplatku.

Storno podmienky:
Účastník/čka musí zrušiť svoju registráciu písomnou formou, emailom na adresu: info@archaoz.sk , nestačí telefonická komunikácia.

Pri zrušení registrácie:
 • do 9.10.2016 sa bude účtovať iba manipulačný poplatok vo výške 5.-€
 • od 10.10.2016 do 25.10.2016 bude vrátených 50% účastníckeho poplatku
 • od 26.10.2016 – bez nároku na refundáciu

Náhradný účastník/čka:
V prípade, že sa nemôžete dostaviť na workshop, máte možnosť poslať namiesto seba niekoho iného. V tomto prípade nás musíte o Vašom rozhodnutí písomne informovať – emailom na info@archaoz.sk. Pri výmene za náhradníka/čku sa bude účtovať manipulačný poplatok vo výške 5.- €

Ďalšie praktické informácie:
V prípade akýchkoľvek otázok sa obracajte na adresu info@archaoz.sk , volajte na t.č. 0948 778 238 alebo použite diskusné fórum.

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Rodina z historickej perspektívy

Tento text je súčasťou dizertačnej práce: „Psychologické charakteristiky rodiča a rodiny v kontexte rôznych typov rodín“ (Husovská, 2014) Článok "Rodina z historickej perspektívy" , ktorého autorkou je PhD. Daniela Husovská , podlieha licencii Creative Commons Uveďte pôvod-Nepoužívajte komerčne 4.0 Mezinárodná . Mgr. Daniela Husovská, PhD. Ak v súčasnosti hovoríme o tom, ako sa rodina mení, ako naberá rôznorodé formy, môže byť užitočné obzrieť sa späť do histórie a zachytiť, akým vývinom rodina prešla. Vďaka tomu môžeme dať súčasný stav rodín do širších súvislostí a hlbšie porozumieť, čo všetko formovalo rodiny do dnešnej podoby. Pôvod slov, ktoré sa zaužívali pre označenie rodinného spoločenstva, nám objasňuje, aký charakter mala rodina v dávnych dobách. Latinský termín familia z etymologického hľadiska označoval všetkých, ktorí obývali jeden príbytok, teda aj sluhov a otrokov nielen pokrvných príbuzných. ©The Metropolitan Museum of Art Na čele rodin

Vzťahová väzba

Mgr. Daniela Husovská, PhD. Do odbornej psychologickej literatúry, v ktorej centre je rodič a dieťa (mama a dieťa), dnes neodmysliteľne patrí teória pripútania a bohaté poznanie, ktoré podnietila. Jej základným postulátom je, že deti sú už od narodenia vybavené špecifickým správaním, ktoré môžeme nazvať „attachmentové“ („pripútavacie“) správanie. Prvýkrát na neho upozornil a pomenoval anglický psychiater John Bowlby (1969/82, 1973, 1980 in Rutter et al., 2009). Ide o správanie, ktorého hlavnou úlohou je privolať rodiča (človeka, ktorý sa o dieťa prevažne stará) v situácii ohrozenia. Dieťa môže ohrozenie vnímať zvonku, ak sa napr. objaví v jeho blízkosti niekto cudzí, alebo aj zvnútra, ak sa cíti v nepohode (je hladné, unavené,...) (Cassidy, 2008). ©The Metropolitan Museum of Art V oboch prípadoch sa snaží svojím správaním privolať svojho opatrovateľa, aby ho ochránil alebo sa postaral o jeho pohodlie. Toto „pripútavacie“ správanie má veľmi dôležitú funkciu – zabezpečuj