Preskočiť na hlavný obsah

PhDr. Petra Winnette, PhD

Popis


Pôvodným povolaním pedagogička, získala doktorát v odbore porovnávacích vied na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity. V rámci dlhodobého štipendia študovala vývinovú a aplikovanú psychológiu na University College Cork v Írsku. V rokoch 2017 – 2018 absolvovala vedecko-študijný pobyt na prestížnej Columbijskej univerzite v New Yorku, kde sa zaoberala výskumom v odbore afektívnej vývinovej neurovedy a sociálnej kognitívnej neurovedy. Špecializuje sa na raný neurobiologický vývin, attachment, adverzný raný vývin a vývinovú traumu. Je certifikovanou terapeutkou v USA v metóde Pesso Boyden System Psychomotor (PBSP), Dyadickej vývinovej psychoterapie a Terapie zameranej na attachment. Napísala a publikovala niekoľko kníh v tejto oblasti.
Založila a od roku 2003 odborne riadi Inštitút rodinnej starostlivosti Natama. Má rozsiahlu a dlhodobú terapeutickú prax zameranú na terapiu následkov „adverzného“ detstva a vývinovej traumy u detí a dospelých. Ako prvá presadila v Českej republike tému attachmentu (vzťahovej väzby), zoznámila českú odbornú verejnosť so zahraničnými expertmi, ako sú Daniel A. Hughes, Arthur Becker-Weidman, Jonathan Baylin a s ich prácou. V priebehu rokov úspešne vyškolila veľkú skupinu českých terapeutov v metóde dyadickej vývinovej psychoterapie a naďalej túto metódu rozvíja. V súčasnosti sa okrem terapeutickej a pedagogickej praxe zameriava na výskum neurobiologického vývinu mozgu a správania.

Obľúbené príspevky z tohto blogu

NA VZŤAHOCH ZÁLEŽÍ – Vzdelávanie a prax citlivá voči traume KANADSKÉ INŠPIRÁCIE

Obsah Úvod Pre koho je podujatie určené Hostia/Prednášajúci PROGRAM 1. SEPTEMBER – 17. NOVEMBER 2023 - prístup ku siedmim videonahrávkam (slovenské titulky) 19. OKTÓBER 2023 - 14:00-15:30 online panelová diskusia (tlmočené) 20. OKTÓBER 2023 - 14:00-15:30 online panelová diskusia (tlmočené) Prihlasovanie Poplatok Úvod Experti a expertky venujúci sa traume hovoria o tom, že najzásadnejší traumatický zážitok v detstve nezvykne byť samotná traumatická spomienka, ale bytostný zážitok, že tu nikto nie je, že som v tom sám/sama. Liečivým sa potom stáva skúsenosť, že tu niekto so mnou je – niekto ma vidí, vníma, snaží sa pochopiť, zaujíma sa o mňa, považuje ma za hodnotného – vytvára so mnou spojenie = VZŤAH. Práve preto: NA VZŤAHOCH ZÁLEŽÍ. Potom už nie som sám /sama a svet prestáva byť tým ohrozujúcim desivým miestom. Presne to isté môže platiť aj pre školu. Škola už nemusí byť tým ohrozujúcim desivým m

Video "Komplexná trauma a jej vplyv na vývin dieťaťa"

Dr. Judith Joseph sa rozpráva s naším blízkym spolupracovníkom, Dr. Arthurom Becker-Weidmanom z Centra pre rozvoj rodiny (NY, USA) na tému komplexná trauma. Kľúčovou súčasťou uzdravenia a liečby detí, ktoré zažili traumatické skúsenosti v blízkom vzťahu, je vytvorenie vzťahu s opatrovateľmi / rodičmi založenom na dôvere, blízkosti a opore. Často však traumatické udalosti obmedzujú túto schopnosť u detí. Dr Becker-Weidman diskutuje o účinných liečebných stratégiách pomáhajúcim traumatizovaným deťom otvoriť sa formovaniu vzťahov. Tie sú neoddeliteľnou súčasťou procesu uzdravenia.