Preskočiť na hlavný obsah

naši partneri

Arthur Becker – Weidman, Ph.D. www.center4familydevelop.com

Michael Trout
www.infant-parent.com

Asociácia náhradných rodín
www.anr.sk

PhDr. Zuzana Novosadová
www.piram.sk

Mgr. Zuzana Zimová
www.zuzanazimova.sk

Assistentia - Centrum diagnostiky a terapie
www.assistentia.sk

Tlačiaren uBabeja - grafické návrhy, dizajn
www.ubabeja.co

Júlia Trličová - tlmočníčka, prekladateľka z AJ
juliatrlicova.com

Fundacija 05
www.fundacja05.pl

NATAMA
www.natama.czObľúbené príspevky z tohto blogu

Konferencia: Vyvíjajúci sa mozog a sociálno – emocionálny vývin dieťaťa

Popis Činnosť mozgu a jeho vývin patria stále k najväčším tajomstvám. A pritom mozog riadi všetko, čo si myslíme a čo robíme. Skrýva odpoveď na základnú otázku, ako sa stávame tými, kým sme. Konferencia sa zameria na vedecké poznatky o ranom vývine mozgu s prepojením na vzťahovú väzbu a na význam skúseností pre zdravý vývin mozgu, mysle a rozvoj správania v detstve a v dospelosti.K hlavným témam konferencie bude patriť úvod do vývinovej neurobiológie, ktorá sa snaží porozumieť princípom a mechanizmom, ako sa mozog v ranom detstve vyvíja, čo ho formuje. Bližšie sa zameriame na vplyv emocionálnych zážitkov a blízkych vzťahov (attachment) a ich spojenia s vývinom mozgu. V závere sa pozrieme na poznatky neurovedy v prepojení na vplyv negatívnych zážitkov detí a následne ich schopnosti dôverovať v detstve aj neskôr v dospelosti.Workshop bude zameraný na cvičenia a diskusiu o prepojení vývinovej neurovedy s terapiou následkov vývinovej (komplexnej) traumy u detí.Konferencia aj workshop bude …

Reakcie na konferenciu "Vyvíjajúci sa mozog a sociálno – emocionálny vývin dieťaťa"

Reakcie účastníčok konferencie a workshopu "Vyvíjajúci sa mozog a sociálno – emocionálny vývin dieťaťa", krátke zhrnutie konferencie prednášajúcou Dr. Petrou Winnette