Preskočiť na hlavný obsah

Mgr. Viera Lehotská, PhD

psychologička

Počas mojej praxe v odbore psychológia ma to akosi viac ťahalo pracovať s detským klientom. Stretla som inšpiratívnych ľudí a moje predstavy sa v súčasnosti vyplnili. Vo svojej súčasnej práci „na vlastnej koži“ zisťujem, aké priam životne dôležité sú pre deti vrúcne a živé vzťahy medzi nimi a ich rodičmi alebo osobami, ktoré sa o ne starajú.


Vzdelanie

Po magisterskom štúdiu psychológie na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach som chcela pokračovať v bádateľskej práci a preskúmať čo to o partnerských vzťahoch. Preto som ešte 3 roky ostala v akademickej oblasti – ako študentka doktorandského štúdia psychológie v Spoločenskovednom ústave SAV v Košiciach. Počas štúdia na vysokej škole som absolvovala 100-hodinové vzdelávanie v relaxačno-symbolickej psychoterapii. Keďže rada čítam rozprávky sebe a deťom , rozhodla som sa, že si toto vzdelanie doplním o relaxačno-symbolickú psychoterapiu zameranú na deti. V súčasnosti som frekventantkou dlhodobého výcviku v symbolicko-relaxačnej psychoterapii. Medzičasom som si skúsila krátkodobé vzdelávacie kurzy v arteterapii a muzikoterapii.

Skúsenosti

Počas doktorandského štúdia som pracovala v dlhodobom projekte p. Dobeša a p. Fedákovej zo SAV v Košiciach, ktorej cieľom bolo zlepšovať sociálnu atmosféru v školskej triede prostredníctvom skupinových stretnutí s deťmi. V súčasnej dobe pracujem v detskom domove a naberám skúsenosti v tomto odbore.

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Video "Komplexná trauma a jej vplyv na vývin dieťaťa"

Dr. Judith Joseph sa rozpráva s naším blízkym spolupracovníkom, Dr. Arthurom Becker-Weidmanom z Centra pre rozvoj rodiny (NY, USA) na tému komplexná trauma. Kľúčovou súčasťou uzdravenia a liečby detí, ktoré zažili traumatické skúsenosti v blízkom vzťahu, je vytvorenie vzťahu s opatrovateľmi / rodičmi založenom na dôvere, blízkosti a opore. Často však traumatické udalosti obmedzujú túto schopnosť u detí. Dr Becker-Weidman diskutuje o účinných liečebných stratégiách pomáhajúcim traumatizovaným deťom otvoriť sa formovaniu vzťahov. Tie sú neoddeliteľnou súčasťou procesu uzdravenia.

Vzťahová väzba

Mgr. Daniela Husovská, PhD. Do odbornej psychologickej literatúry, v ktorej centre je rodič a dieťa (mama a dieťa), dnes neodmysliteľne patrí teória pripútania a bohaté poznanie, ktoré podnietila.
Jej základným postulátom je, že deti sú už od narodenia vybavené špecifickým správaním, ktoré môžeme nazvať „attachmentové“ („pripútavacie“) správanie. Prvýkrát na neho upozornil a pomenoval anglický psychiater John Bowlby (1969/82, 1973, 1980 in Rutter et al., 2009). Ide o správanie, ktorého hlavnou úlohou je privolať rodiča (človeka, ktorý sa o dieťa prevažne stará) v situácii ohrozenia. Dieťa môže ohrozenie vnímať zvonku, ak sa napr. objaví v jeho blízkosti niekto cudzí, alebo aj zvnútra, ak sa cíti v nepohode (je hladné, unavené,...) (Cassidy, 2008). ©The Metropolitan Museum of Art V oboch prípadoch sa snaží svojím správaním privolať svojho opatrovateľa, aby ho ochránil alebo sa postaral o jeho pohodlie. Toto „pripútavacie“ správanie má veľmi dôležitú funkciu – zabezpečuje prežitie die…