Preskočiť na hlavný obsah

Mgr. Viera Lehotská, PhD

psychologička

Počas mojej praxe v odbore psychológia ma to akosi viac ťahalo pracovať s detským klientom. Stretla som inšpiratívnych ľudí a moje predstavy sa v súčasnosti vyplnili. Vo svojej súčasnej práci „na vlastnej koži“ zisťujem, aké priam životne dôležité sú pre deti vrúcne a živé vzťahy medzi nimi a ich rodičmi alebo osobami, ktoré sa o ne starajú.


Vzdelanie

Po magisterskom štúdiu psychológie na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach som chcela pokračovať v bádateľskej práci a preskúmať čo to o partnerských vzťahoch. Preto som ešte 3 roky ostala v akademickej oblasti – ako študentka doktorandského štúdia psychológie v Spoločenskovednom ústave SAV v Košiciach. Počas štúdia na vysokej škole som absolvovala 100-hodinové vzdelávanie v relaxačno-symbolickej psychoterapii. Keďže rada čítam rozprávky sebe a deťom , rozhodla som sa, že si toto vzdelanie doplním o relaxačno-symbolickú psychoterapiu zameranú na deti. V súčasnosti som frekventantkou dlhodobého výcviku v symbolicko-relaxačnej psychoterapii. Medzičasom som si skúsila krátkodobé vzdelávacie kurzy v arteterapii a muzikoterapii.

Skúsenosti

Počas doktorandského štúdia som pracovala v dlhodobom projekte p. Dobeša a p. Fedákovej zo SAV v Košiciach, ktorej cieľom bolo zlepšovať sociálnu atmosféru v školskej triede prostredníctvom skupinových stretnutí s deťmi. V súčasnej dobe pracujem v detskom domove a naberám skúsenosti v tomto odbore.

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Rodina z historickej perspektívy

Tento text je súčasťou dizertačnej práce: „Psychologické charakteristiky rodiča a rodiny v kontexte rôznych typov rodín“ (Husovská, 2014) Článok "Rodina z historickej perspektívy" , ktorého autorkou je PhD. Daniela Husovská , podlieha licencii Creative Commons Uveďte pôvod-Nepoužívajte komerčne 4.0 Mezinárodná . Mgr. Daniela Husovská, PhD. Ak v súčasnosti hovoríme o tom, ako sa rodina mení, ako naberá rôznorodé formy, môže byť užitočné obzrieť sa späť do histórie a zachytiť, akým vývinom rodina prešla. Vďaka tomu môžeme dať súčasný stav rodín do širších súvislostí a hlbšie porozumieť, čo všetko formovalo rodiny do dnešnej podoby. Pôvod slov, ktoré sa zaužívali pre označenie rodinného spoločenstva, nám objasňuje, aký charakter mala rodina v dávnych dobách. Latinský termín familia z etymologického hľadiska označoval všetkých, ktorí obývali jeden príbytok, teda aj sluhov a otrokov nielen pokrvných príbuzných. ©The Metropolitan Museum of Art Na čele rodin

Video "Komplexná trauma a jej vplyv na vývin dieťaťa"

Dr. Judith Joseph sa rozpráva s naším blízkym spolupracovníkom, Dr. Arthurom Becker-Weidmanom z Centra pre rozvoj rodiny (NY, USA) na tému komplexná trauma. Kľúčovou súčasťou uzdravenia a liečby detí, ktoré zažili traumatické skúsenosti v blízkom vzťahu, je vytvorenie vzťahu s opatrovateľmi / rodičmi založenom na dôvere, blízkosti a opore. Často však traumatické udalosti obmedzujú túto schopnosť u detí. Dr Becker-Weidman diskutuje o účinných liečebných stratégiách pomáhajúcim traumatizovaným deťom otvoriť sa formovaniu vzťahov. Tie sú neoddeliteľnou súčasťou procesu uzdravenia.