Preskočiť na hlavný obsah

Mgr. Viera Lehotská, PhD

psychologička

Počas mojej praxe v odbore psychológia ma to akosi viac ťahalo pracovať s detským klientom. Stretla som inšpiratívnych ľudí a moje predstavy sa v súčasnosti vyplnili. Vo svojej súčasnej práci „na vlastnej koži“ zisťujem, aké priam životne dôležité sú pre deti vrúcne a živé vzťahy medzi nimi a ich rodičmi alebo osobami, ktoré sa o ne starajú.


Vzdelanie

Po magisterskom štúdiu psychológie na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach som chcela pokračovať v bádateľskej práci a preskúmať čo to o partnerských vzťahoch. Preto som ešte 3 roky ostala v akademickej oblasti – ako študentka doktorandského štúdia psychológie v Spoločenskovednom ústave SAV v Košiciach. Počas štúdia na vysokej škole som absolvovala 100-hodinové vzdelávanie v relaxačno-symbolickej psychoterapii. Keďže rada čítam rozprávky sebe a deťom , rozhodla som sa, že si toto vzdelanie doplním o relaxačno-symbolickú psychoterapiu zameranú na deti. V súčasnosti som frekventantkou dlhodobého výcviku v symbolicko-relaxačnej psychoterapii. Medzičasom som si skúsila krátkodobé vzdelávacie kurzy v arteterapii a muzikoterapii.

Skúsenosti

Počas doktorandského štúdia som pracovala v dlhodobom projekte p. Dobeša a p. Fedákovej zo SAV v Košiciach, ktorej cieľom bolo zlepšovať sociálnu atmosféru v školskej triede prostredníctvom skupinových stretnutí s deťmi. V súčasnej dobe pracujem v detskom domove a naberám skúsenosti v tomto odbore.

Obľúbené príspevky z tohto blogu

2. Webinár: PRVÝCH 1000 DNÍ ŽIVOTA – Ako sa utvára náš emocionálny a sociálny život

Boli sme inšpirované prednáškami múdrych pánov, tentoraz Allana N. Schora a  Colwyna Trevarthena . Prvého fascinuje mozog a tá jeho časť, vďaka ktorej zachytávame a vysielame, čo cítime a sme schopní spojenia s inou ľudskou bytosťou. Skúma, ako sa táto časť postupne vyvíja a čo potrebuje. Emócie považuje za hybnú silu našich životov. Toho druhého očarili bábätká a ich prekvapivé schopnosti. Hovorí nám, že chcú s nami zdieľať to, čo považujú za krásne. Presviedča nás o ich inteligencii a túžbe po dialógu s nami. Rozumie im lepšie ako ktokoľvek iný. Obsah Úvod O lektorke Prihlásenie Prednášajúca: Mgr. Daniela Husovská, PhD. Miesto: online - ZOOM Kedy: 29.4.2021 17.00-19.00 Poplatok: 10€ Úvod Obaja páni Allan N. Schore a  Colwyn Trevarthen sú vo svete považovaní za významné osobnosti vo svojej oblasti. Kúsok z ich poznania Vám radi sprostredkujeme na našom webinári. Pristavíme sa pri tom: ako sa vyvíja a čo sa dokáže

Rodina z historickej perspektívy

Mgr. Daniela Husovská, PhD. Ak v súčasnosti hovoríme o tom, ako sa rodina mení, ako naberá rôznorodé formy, môže byť užitočné obzrieť sa späť do histórie a zachytiť, akým vývinom rodina prešla. Vďaka tomu môžeme dať súčasný stav rodín do širších súvislostí a hlbšie porozumieť, čo všetko formovalo rodiny do dnešnej podoby. Pôvod slov, ktoré sa zaužívali pre označenie rodinného spoločenstva, nám objasňuje, aký charakter mala rodina v dávnych dobách. Latinský termín familia z etymologického hľadiska označoval všetkých, ktorí obývali jeden príbytok, teda aj sluhov a otrokov nielen pokrvných príbuzných. ©The Metropolitan Museum of Art Na čele rodiny stál pater familias, ktorý mal neobmedzenú moc nad všetkými v rodine (Mitterauer, Sieber, 1982). V období stredoveku a feudalizmu bol na území strednej Európy charakter rodiny veľmi podobný pôvodnému významu slova familia. Rodina bola „vlastníctvom“ pána, na ktorého pozemkoch žila. Odvodzovalo sa od toho aj jej meno. Ak panstv