Preskočiť na hlavný obsah

Mgr. Marianna Kollárová

psychologička

Venujem sa prevažne deťom so zdravotným znevýhodnením a špecifickými potrebami (napr. s emočnými ťažkosťami – úzkostným deťom s pocitmi menejcennosti, s ťažkosťami v učení i v správaní - ADHD, s narušenou komunikačnou schopnosťou, poruchami sluchu, zraku...) a ich rodičom. Špecificky sa viac zameriavam na deti raného a predškolského veku, ktorých vývin je oneskorený alebo nerovnomerný. Poskytujem diagnostiku a psychoterapiu deťom (terapia hrou, symbolicko-relaxačná terapia), ich rodičom výchovné poradenstvo (filiálna terapia).

Vzdelanie

Študovala som psychológiu na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Absolvovala som dlhodobý psychoterapeutický výcvik v symbolickej a relaxačnej psychoterapii. Ukončila som aj modifikácie symbolickej a relaxačnej psychoterapie zamerané na deti a na tehotné. Od. r. 2006 som zapísaná na zozname psychoterapeutov Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti. V r. 2014 som ukončila vzdelávanie v Terapii hrou a v r. 2015 som ukončila nadväzujúce vzdelávanie Filiálnu terapiu.

Skúsenosti

Mám viacročné skúsenosti v práci s deťmi s poruchami správania v Reedukačnom centre a Domove pre deti s poruchami správania v Čechách ako i s deťmi so zdravotným znevýhodnením predškolského a školského veku a ich rodičmi v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva.

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Rodina z historickej perspektívy

Tento text je súčasťou dizertačnej práce: „Psychologické charakteristiky rodiča a rodiny v kontexte rôznych typov rodín“ (Husovská, 2014) Článok "Rodina z historickej perspektívy" , ktorého autorkou je PhD. Daniela Husovská , podlieha licencii Creative Commons Uveďte pôvod-Nepoužívajte komerčne 4.0 Mezinárodná . Mgr. Daniela Husovská, PhD. Ak v súčasnosti hovoríme o tom, ako sa rodina mení, ako naberá rôznorodé formy, môže byť užitočné obzrieť sa späť do histórie a zachytiť, akým vývinom rodina prešla. Vďaka tomu môžeme dať súčasný stav rodín do širších súvislostí a hlbšie porozumieť, čo všetko formovalo rodiny do dnešnej podoby. Pôvod slov, ktoré sa zaužívali pre označenie rodinného spoločenstva, nám objasňuje, aký charakter mala rodina v dávnych dobách. Latinský termín familia z etymologického hľadiska označoval všetkých, ktorí obývali jeden príbytok, teda aj sluhov a otrokov nielen pokrvných príbuzných. ©The Metropolitan Museum of Art Na čele rodin

Video "Komplexná trauma a jej vplyv na vývin dieťaťa"

Dr. Judith Joseph sa rozpráva s naším blízkym spolupracovníkom, Dr. Arthurom Becker-Weidmanom z Centra pre rozvoj rodiny (NY, USA) na tému komplexná trauma. Kľúčovou súčasťou uzdravenia a liečby detí, ktoré zažili traumatické skúsenosti v blízkom vzťahu, je vytvorenie vzťahu s opatrovateľmi / rodičmi založenom na dôvere, blízkosti a opore. Často však traumatické udalosti obmedzujú túto schopnosť u detí. Dr Becker-Weidman diskutuje o účinných liečebných stratégiách pomáhajúcim traumatizovaným deťom otvoriť sa formovaniu vzťahov. Tie sú neoddeliteľnou súčasťou procesu uzdravenia.