Preskočiť na hlavný obsah

Mgr. Marianna Kollárová

psychologička

Venujem sa prevažne deťom so zdravotným znevýhodnením a špecifickými potrebami (napr. s emočnými ťažkosťami – úzkostným deťom s pocitmi menejcennosti, s ťažkosťami v učení i v správaní - ADHD, s narušenou komunikačnou schopnosťou, poruchami sluchu, zraku...) a ich rodičom. Špecificky sa viac zameriavam na deti raného a predškolského veku, ktorých vývin je oneskorený alebo nerovnomerný. Poskytujem diagnostiku a psychoterapiu deťom (terapia hrou, symbolicko-relaxačná terapia), ich rodičom výchovné poradenstvo (filiálna terapia).

Vzdelanie

Študovala som psychológiu na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Absolvovala som dlhodobý psychoterapeutický výcvik v symbolickej a relaxačnej psychoterapii. Ukončila som aj modifikácie symbolickej a relaxačnej psychoterapie zamerané na deti a na tehotné. Od. r. 2006 som zapísaná na zozname psychoterapeutov Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti. V r. 2014 som ukončila vzdelávanie v Terapii hrou a v r. 2015 som ukončila nadväzujúce vzdelávanie Filiálnu terapiu.

Skúsenosti

Mám viacročné skúsenosti v práci s deťmi s poruchami správania v Reedukačnom centre a Domove pre deti s poruchami správania v Čechách ako i s deťmi so zdravotným znevýhodnením predškolského a školského veku a ich rodičmi v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva.

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Tréning rodičovských zručností

Obsah Čo je Tréning rodičovských zručností? Čo Vás na stretnutiach čaká? Program stretnutí Pri akých detských výzvach je tréning rodičovských zručností vhodný? Termíny stretnutí Organizačné Podmienky účasti na kurze Prihlásenie Čo je Tréning rodičovských zručností? Filiálna terapia alebo tréning rodičovských zručností je špeciálny 10-týždňový tréningový program pre rodičov, ktorý pomáha posilňovať vzťah medzi rodičom a dieťaťom použitím hrovej polhodinky raz týždenne. Skupinka 3-4 rodičov sa stretáva s lektorkami (bez detí) raz týždenne vo vopred dohodnutom čase. Výhody skupinovej formy tréningu: rodičia spolu môžu zdieľať svoje skúsenosti, prežívanie procesu učenia sa nových zručností, môžu si byť vzájomnou podporou a povzbudením, navyše zažijú, že v tom nie sú sami a aj iní majú svoje ťažkosti a nie sú perfektní, či dokonalí, ale len dostatočne dobrí. -na obsah- Čo Vás na stretnutiach čaká? Lektorky na sp

Rodina z historickej perspektívy

Tento text je súčasťou dizertačnej práce: „Psychologické charakteristiky rodiča a rodiny v kontexte rôznych typov rodín“ (Husovská, 2014) Článok "Rodina z historickej perspektívy" , ktorého autorkou je PhD. Daniela Husovská , podlieha licencii Creative Commons Uveďte pôvod-Nepoužívajte komerčne 4.0 Mezinárodná . Mgr. Daniela Husovská, PhD. Ak v súčasnosti hovoríme o tom, ako sa rodina mení, ako naberá rôznorodé formy, môže byť užitočné obzrieť sa späť do histórie a zachytiť, akým vývinom rodina prešla. Vďaka tomu môžeme dať súčasný stav rodín do širších súvislostí a hlbšie porozumieť, čo všetko formovalo rodiny do dnešnej podoby. Pôvod slov, ktoré sa zaužívali pre označenie rodinného spoločenstva, nám objasňuje, aký charakter mala rodina v dávnych dobách. Latinský termín familia z etymologického hľadiska označoval všetkých, ktorí obývali jeden príbytok, teda aj sluhov a otrokov nielen pokrvných príbuzných. ©The Metropolitan Museum of Art Na čele rodin