Preskočiť na hlavný obsah

Mgr. Marianna Kollárová

psychologička

Venujem sa prevažne deťom so zdravotným znevýhodnením a špecifickými potrebami (napr. s emočnými ťažkosťami – úzkostným deťom s pocitmi menejcennosti, s ťažkosťami v učení i v správaní - ADHD, s narušenou komunikačnou schopnosťou, poruchami sluchu, zraku...) a ich rodičom. Špecificky sa viac zameriavam na deti raného a predškolského veku, ktorých vývin je oneskorený alebo nerovnomerný. Poskytujem diagnostiku a psychoterapiu deťom (terapia hrou, symbolicko-relaxačná terapia), ich rodičom výchovné poradenstvo (filiálna terapia).

Vzdelanie

Študovala som psychológiu na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Absolvovala som dlhodobý psychoterapeutický výcvik v symbolickej a relaxačnej psychoterapii. Ukončila som aj modifikácie symbolickej a relaxačnej psychoterapie zamerané na deti a na tehotné. Od. r. 2006 som zapísaná na zozname psychoterapeutov Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti. V r. 2014 som ukončila vzdelávanie v Terapii hrou a v r. 2015 som ukončila nadväzujúce vzdelávanie Filiálnu terapiu.

Skúsenosti

Mám viacročné skúsenosti v práci s deťmi s poruchami správania v Reedukačnom centre a Domove pre deti s poruchami správania v Čechách ako i s deťmi so zdravotným znevýhodnením predškolského a školského veku a ich rodičmi v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva.

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Video "Komplexná trauma a jej vplyv na vývin dieťaťa"

Dr. Judith Joseph sa rozpráva s naším blízkym spolupracovníkom, Dr. Arthurom Becker-Weidmanom z Centra pre rozvoj rodiny (NY, USA) na tému komplexná trauma. Kľúčovou súčasťou uzdravenia a liečby detí, ktoré zažili traumatické skúsenosti v blízkom vzťahu, je vytvorenie vzťahu s opatrovateľmi / rodičmi založenom na dôvere, blízkosti a opore. Často však traumatické udalosti obmedzujú túto schopnosť u detí. Dr Becker-Weidman diskutuje o účinných liečebných stratégiách pomáhajúcim traumatizovaným deťom otvoriť sa formovaniu vzťahov. Tie sú neoddeliteľnou súčasťou procesu uzdravenia.

Vzťahová väzba

Mgr. Daniela Husovská, PhD. Do odbornej psychologickej literatúry, v ktorej centre je rodič a dieťa (mama a dieťa), dnes neodmysliteľne patrí teória pripútania a bohaté poznanie, ktoré podnietila.
Jej základným postulátom je, že deti sú už od narodenia vybavené špecifickým správaním, ktoré môžeme nazvať „attachmentové“ („pripútavacie“) správanie. Prvýkrát na neho upozornil a pomenoval anglický psychiater John Bowlby (1969/82, 1973, 1980 in Rutter et al., 2009). Ide o správanie, ktorého hlavnou úlohou je privolať rodiča (človeka, ktorý sa o dieťa prevažne stará) v situácii ohrozenia. Dieťa môže ohrozenie vnímať zvonku, ak sa napr. objaví v jeho blízkosti niekto cudzí, alebo aj zvnútra, ak sa cíti v nepohode (je hladné, unavené,...) (Cassidy, 2008). ©The Metropolitan Museum of Art V oboch prípadoch sa snaží svojím správaním privolať svojho opatrovateľa, aby ho ochránil alebo sa postaral o jeho pohodlie. Toto „pripútavacie“ správanie má veľmi dôležitú funkciu – zabezpečuje prežitie die…