Preskočiť na hlavný obsah

Mgr. Marianna Kollárová

psychologička

Venujem sa prevažne deťom so zdravotným znevýhodnením a špecifickými potrebami (napr. s emočnými ťažkosťami – úzkostným deťom s pocitmi menejcennosti, s ťažkosťami v učení i v správaní - ADHD, s narušenou komunikačnou schopnosťou, poruchami sluchu, zraku...) a ich rodičom. Špecificky sa viac zameriavam na deti raného a predškolského veku, ktorých vývin je oneskorený alebo nerovnomerný. Poskytujem diagnostiku a psychoterapiu deťom (terapia hrou, symbolicko-relaxačná terapia), ich rodičom výchovné poradenstvo (filiálna terapia).

Vzdelanie

Študovala som psychológiu na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Absolvovala som dlhodobý psychoterapeutický výcvik v symbolickej a relaxačnej psychoterapii. Ukončila som aj modifikácie symbolickej a relaxačnej psychoterapie zamerané na deti a na tehotné. Od. r. 2006 som zapísaná na zozname psychoterapeutov Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti. V r. 2014 som ukončila vzdelávanie v Terapii hrou a v r. 2015 som ukončila nadväzujúce vzdelávanie Filiálnu terapiu.

Skúsenosti

Mám viacročné skúsenosti v práci s deťmi s poruchami správania v Reedukačnom centre a Domove pre deti s poruchami správania v Čechách ako i s deťmi so zdravotným znevýhodnením predškolského a školského veku a ich rodičmi v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva.

Obľúbené príspevky z tohto blogu

2. Webinár: PRVÝCH 1000 DNÍ ŽIVOTA – Ako sa utvára náš emocionálny a sociálny život

Boli sme inšpirované prednáškami múdrych pánov, tentoraz Allana N. Schora a  Colwyna Trevarthena . Prvého fascinuje mozog a tá jeho časť, vďaka ktorej zachytávame a vysielame, čo cítime a sme schopní spojenia s inou ľudskou bytosťou. Skúma, ako sa táto časť postupne vyvíja a čo potrebuje. Emócie považuje za hybnú silu našich životov. Toho druhého očarili bábätká a ich prekvapivé schopnosti. Hovorí nám, že chcú s nami zdieľať to, čo považujú za krásne. Presviedča nás o ich inteligencii a túžbe po dialógu s nami. Rozumie im lepšie ako ktokoľvek iný. Obsah Úvod O lektorke Prihlásenie Prednášajúca: Mgr. Daniela Husovská, PhD. Miesto: online - ZOOM Kedy: 29.4.2021 17.00-19.00 Poplatok: 10€ Úvod Obaja páni Allan N. Schore a  Colwyn Trevarthen sú vo svete považovaní za významné osobnosti vo svojej oblasti. Kúsok z ich poznania Vám radi sprostredkujeme na našom webinári. Pristavíme sa pri tom: ako sa vyvíja a čo sa dokáže

Rodina z historickej perspektívy

Mgr. Daniela Husovská, PhD. Ak v súčasnosti hovoríme o tom, ako sa rodina mení, ako naberá rôznorodé formy, môže byť užitočné obzrieť sa späť do histórie a zachytiť, akým vývinom rodina prešla. Vďaka tomu môžeme dať súčasný stav rodín do širších súvislostí a hlbšie porozumieť, čo všetko formovalo rodiny do dnešnej podoby. Pôvod slov, ktoré sa zaužívali pre označenie rodinného spoločenstva, nám objasňuje, aký charakter mala rodina v dávnych dobách. Latinský termín familia z etymologického hľadiska označoval všetkých, ktorí obývali jeden príbytok, teda aj sluhov a otrokov nielen pokrvných príbuzných. ©The Metropolitan Museum of Art Na čele rodiny stál pater familias, ktorý mal neobmedzenú moc nad všetkými v rodine (Mitterauer, Sieber, 1982). V období stredoveku a feudalizmu bol na území strednej Európy charakter rodiny veľmi podobný pôvodnému významu slova familia. Rodina bola „vlastníctvom“ pána, na ktorého pozemkoch žila. Odvodzovalo sa od toho aj jej meno. Ak panstv