Preskočiť na hlavný obsah

Podporná skupina pre odborníčky poskytujúce hrovú terapiu CCPT

Miesto úvodu si dovolím citovať Irvina B. Yaloma z jeho knihy Chvála psychoterapie, ktorý bol v čase písania svojej knihy 10 rokov členom pravidelnej podpornej skupiny.

„Osobne považujem za mocný ochranný val pred mnohými rizikami psychoterapeutickej práce podporné psychoterapeutické skupiny. Pritom žiadna z konkrétnych charakteristík skupiny nie je taká nevyhnutná ako to, aby skupina ponúkala bezpečnú a dôvernú arénu umožňujúcu podeliť sa o stresy z osobného aj pracovného života. Ak členov skupiny nezaťažuje vzájomná osobná nezlučiteľnosť, nepotrebuje skupina skúsených terapeutov profesionálne vedenie. Neprítomnosť stanoveného vodcu v skutočnosti umožňuje členom plne uplatniť svoje zručnosti. Vytvoriť podpornú skupinu je ľahšie, než by si ktokoľvek mohol myslieť. Nie je treba nič viac než rozhodnutie jedného či dvoch odhodlaných jedincov, ktorí vypracujú zoznam kolegov, ktorí sa ku sebe hodia, spoja sa s nimi a zjednajú čas a miesto stretnutia. Skupiny sú mocným nástrojom podpory aj osobnej zmeny. Keď k tomu pridáte zručnosti a zdroje nevyhnutne prítomné v zhromaždení skúsených odborníkov, bude Vám zrejmé, prečo s takou vášňou nabádam terapeutov, aby túto príležitosť využili.“

V duchu hesla podporných skupín „Ty sám to musíš urobiť, ale nemusíš to robiť sám”, sme v Archa o.z. odhodlané a motivované vytvoriť podporný priestor pre kolegyne - odborníčky starajúce sa o rodiny a deti. Veríme, že skupina vytvára pre svojich členov viac podpory a potenciálnych riešení problémov, než by ktorýkoľvek z jej členov vytvoril sám.

    Základné informácie:
  • Členkami skupiny sa môžu stať odborníčky poskytujúce Terapiu hrou CCPT s absolvovaným výcvikom Terapie hrou v Inštitúte terapie hrou, Pezinok.
  • Skupina je uzavretá.
  • Stretnutie sa uskutoční pre min. 5 a max. 10 členiek.
  • Členky skupiny sú ochotné aktívne patricipovať na činnosti podpornej skupiny.
  • Skupina sa stretáva 1x za 2 mesiace na minimálne 1,5 hod.. Termín a trvanie nasledujúceho stretnutia si skupina dohodne.
  • Skupina si program stretnutia vytvára sama, facilitátor sa strieda a dohliada na dodržiavanie pravidiel, otvorenie a ukončenie skupiny.
  • Poplatok za účasť na podpornej skupine je symbolický, zahŕňa príspevok na priestory, malé pohostenie príp. lektorné pre hosťa.

Termín prvého stretnutia predbežne v piatok 25.11.2022 o 18:00.
Ak Vás naša ponuka zaujala a chcete sa k nám pripojiť, kontaktujte do 20.11.2022 Janu Pankuchovú na pankuchova@gmail.com.

Krásne jesenné dni
Tím Archa o.z.Obľúbené príspevky z tohto blogu

NA VZŤAHOCH ZÁLEŽÍ – Vzdelávanie a prax citlivá voči traume KANADSKÉ INŠPIRÁCIE

Obsah Úvod Pre koho je podujatie určené Hostia/Prednášajúci PROGRAM 1. SEPTEMBER – 17. NOVEMBER 2023 - prístup ku siedmim videonahrávkam (slovenské titulky) 19. OKTÓBER 2023 - 14:00-15:30 online panelová diskusia (tlmočené) 20. OKTÓBER 2023 - 14:00-15:30 online panelová diskusia (tlmočené) Prihlasovanie Poplatok Úvod Experti a expertky venujúci sa traume hovoria o tom, že najzásadnejší traumatický zážitok v detstve nezvykne byť samotná traumatická spomienka, ale bytostný zážitok, že tu nikto nie je, že som v tom sám/sama. Liečivým sa potom stáva skúsenosť, že tu niekto so mnou je – niekto ma vidí, vníma, snaží sa pochopiť, zaujíma sa o mňa, považuje ma za hodnotného – vytvára so mnou spojenie = VZŤAH. Práve preto: NA VZŤAHOCH ZÁLEŽÍ. Potom už nie som sám /sama a svet prestáva byť tým ohrozujúcim desivým miestom. Presne to isté môže platiť aj pre školu. Škola už nemusí byť tým ohrozujúcim desivým m

Video "Komplexná trauma a jej vplyv na vývin dieťaťa"

Dr. Judith Joseph sa rozpráva s naším blízkym spolupracovníkom, Dr. Arthurom Becker-Weidmanom z Centra pre rozvoj rodiny (NY, USA) na tému komplexná trauma. Kľúčovou súčasťou uzdravenia a liečby detí, ktoré zažili traumatické skúsenosti v blízkom vzťahu, je vytvorenie vzťahu s opatrovateľmi / rodičmi založenom na dôvere, blízkosti a opore. Často však traumatické udalosti obmedzujú túto schopnosť u detí. Dr Becker-Weidman diskutuje o účinných liečebných stratégiách pomáhajúcim traumatizovaným deťom otvoriť sa formovaniu vzťahov. Tie sú neoddeliteľnou súčasťou procesu uzdravenia.