Preskočiť na hlavný obsah

Podporná skupina pre odborníčky poskytujúce hrovú terapiu CCPT

Miesto úvodu si dovolím citovať Irvina B. Yaloma z jeho knihy Chvála psychoterapie, ktorý bol v čase písania svojej knihy 10 rokov členom pravidelnej podpornej skupiny.

„Osobne považujem za mocný ochranný val pred mnohými rizikami psychoterapeutickej práce podporné psychoterapeutické skupiny. Pritom žiadna z konkrétnych charakteristík skupiny nie je taká nevyhnutná ako to, aby skupina ponúkala bezpečnú a dôvernú arénu umožňujúcu podeliť sa o stresy z osobného aj pracovného života. Ak členov skupiny nezaťažuje vzájomná osobná nezlučiteľnosť, nepotrebuje skupina skúsených terapeutov profesionálne vedenie. Neprítomnosť stanoveného vodcu v skutočnosti umožňuje členom plne uplatniť svoje zručnosti. Vytvoriť podpornú skupinu je ľahšie, než by si ktokoľvek mohol myslieť. Nie je treba nič viac než rozhodnutie jedného či dvoch odhodlaných jedincov, ktorí vypracujú zoznam kolegov, ktorí sa ku sebe hodia, spoja sa s nimi a zjednajú čas a miesto stretnutia. Skupiny sú mocným nástrojom podpory aj osobnej zmeny. Keď k tomu pridáte zručnosti a zdroje nevyhnutne prítomné v zhromaždení skúsených odborníkov, bude Vám zrejmé, prečo s takou vášňou nabádam terapeutov, aby túto príležitosť využili.“

V duchu hesla podporných skupín „Ty sám to musíš urobiť, ale nemusíš to robiť sám”, sme v Archa o.z. odhodlané a motivované vytvoriť podporný priestor pre kolegyne - odborníčky starajúce sa o rodiny a deti. Veríme, že skupina vytvára pre svojich členov viac podpory a potenciálnych riešení problémov, než by ktorýkoľvek z jej členov vytvoril sám.

    Základné informácie:
  • Členkami skupiny sa môžu stať odborníčky poskytujúce Terapiu hrou CCPT s absolvovaným výcvikom Terapie hrou v Inštitúte terapie hrou, Pezinok.
  • Skupina je uzavretá.
  • Stretnutie sa uskutoční pre min. 5 a max. 10 členiek.
  • Členky skupiny sú ochotné aktívne patricipovať na činnosti podpornej skupiny.
  • Skupina sa stretáva 1x za 2 mesiace na minimálne 1,5 hod.. Termín a trvanie nasledujúceho stretnutia si skupina dohodne.
  • Skupina si program stretnutia vytvára sama, facilitátor sa strieda a dohliada na dodržiavanie pravidiel, otvorenie a ukončenie skupiny.
  • Poplatok za účasť na podpornej skupine je symbolický, zahŕňa príspevok na priestory, malé pohostenie príp. lektorné pre hosťa.

Termín prvého stretnutia predbežne v piatok 25.11.2022 o 18:00.
Ak Vás naša ponuka zaujala a chcete sa k nám pripojiť, kontaktujte do 20.11.2022 Janu Pankuchovú na pankuchova@gmail.com.

Krásne jesenné dni
Tím Archa o.z.Obľúbené príspevky z tohto blogu

Rodina z historickej perspektívy

Tento text je súčasťou dizertačnej práce: „Psychologické charakteristiky rodiča a rodiny v kontexte rôznych typov rodín“ (Husovská, 2014) Článok "Rodina z historickej perspektívy" , ktorého autorkou je PhD. Daniela Husovská , podlieha licencii Creative Commons Uveďte pôvod-Nepoužívajte komerčne 4.0 Mezinárodná . Mgr. Daniela Husovská, PhD. Ak v súčasnosti hovoríme o tom, ako sa rodina mení, ako naberá rôznorodé formy, môže byť užitočné obzrieť sa späť do histórie a zachytiť, akým vývinom rodina prešla. Vďaka tomu môžeme dať súčasný stav rodín do širších súvislostí a hlbšie porozumieť, čo všetko formovalo rodiny do dnešnej podoby. Pôvod slov, ktoré sa zaužívali pre označenie rodinného spoločenstva, nám objasňuje, aký charakter mala rodina v dávnych dobách. Latinský termín familia z etymologického hľadiska označoval všetkých, ktorí obývali jeden príbytok, teda aj sluhov a otrokov nielen pokrvných príbuzných. ©The Metropolitan Museum of Art Na čele rodin

Video "Komplexná trauma a jej vplyv na vývin dieťaťa"

Dr. Judith Joseph sa rozpráva s naším blízkym spolupracovníkom, Dr. Arthurom Becker-Weidmanom z Centra pre rozvoj rodiny (NY, USA) na tému komplexná trauma. Kľúčovou súčasťou uzdravenia a liečby detí, ktoré zažili traumatické skúsenosti v blízkom vzťahu, je vytvorenie vzťahu s opatrovateľmi / rodičmi založenom na dôvere, blízkosti a opore. Často však traumatické udalosti obmedzujú túto schopnosť u detí. Dr Becker-Weidman diskutuje o účinných liečebných stratégiách pomáhajúcim traumatizovaným deťom otvoriť sa formovaniu vzťahov. Tie sú neoddeliteľnou súčasťou procesu uzdravenia.